Hvor finner du oss

I øykommunen Smøla finner du Møre og Romsdals eneste visningssenter og visningsanlegg for Havbruk. Omfavnet av mer enn 5800 øyer, holmer og skjær på Smøla ligger vårt visningsanlegg Hestøya som driftes av selskapet Pure Farming. Kun 3 minutter kjøretur fra fergetillegget på Edøya.

Dette er sjø-delen av et komplett visningsopplegg. Den består av ekskursjon til oppdrettsanlegget. Her presenteres ett fullskala oppdrettsanlegg, hvor man får se hva som foregår i praksis. Turen ut til merdene forgår med en hurtiggående båt.

Ute på anlegget får man omvisning med kunnskapsrike visningsverter. I tillegg kan en delta i fôring av laksen og se røktere i arbeid. Her får du mulighet til å se en visningskonsesjon på 780 tonn MTB fordelt på fire merder.

Logoer